ManagementAminov Oleg Nikolayevich

Aminov Oleg Nikolayevich,
President


Nabiullin Ildar Rifovich

Nabiullin Ildar Rifovich,
General Director


Vagapov Robert Fanilevich

Vagapov Robert Fanilevich, 
Senior Vice President


Mezhetov Timur Maratovich

Mezhetov Timur Maratovich, 
Vice president for Economy and Finance


Yudin Dmitry Anatolyevich

Yanbulatov Ruslan Zinnurovich, 
Deputy General Marketing Director


Antipin Sergei Vladimirovich

Antipin Sergei Vladimirovich, 
Deputy General Director for Production


Lykov Andrei Igorevich

Lykov Andrei Igorevich, 
Chief Engineer


Pimenov Vladimir Ivanovich

Pimenov Vladimir Ivanovich, 
Commercial Director